Informació 93 831 00 37

Llei de transparència

Subvencions

Dimarts, 18 de juliol de 2017

FUNDACIÓ ROVIRALTA

2.000€

El darrer any, IBADA ha sol·licitat a la Fundació Roviralta un ajut per poder duu a terme el projecte de “La cuina dels sentits” al centre de Castellgalí.

Es tracta de crear un nou espai, que dotarem amb una cuina-office, on es podran realitzar activitats significatives de la vida diària en un entorn familiar, millorant així la percepció del benestar i la qualitat de vida.

Amb el projecte, volem que es produeixi un procés de recepció i reconeixement d’estímuls que es generaran a través de la vista, l’oïda, el tacte, el gust i l’olfacte, quan cuinin els usuaris.

La concessió de 2.000€ per part de la Fundació Roviralta, serà utilitzada per comprar els electrodomèstics adaptats de la cuineta.

Divendres, 30 de juny de 2017

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

600€

El dia 22 de Març es va sol·licitar a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció pel concurs de pintura ràpida de la Festa de la Residència.

Aquest any es celebra el 09 de Setembre de 2016.El Segon premi del concurs, és el que subvenciona l’Ajuntament.

Dimarts, 20 de juny de 2017

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1.251,82€

En les subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona de l’any 2017, IBADA va presentar per tercer any consecutiu el projecte “ La rítmica aplicada al món de les demències”. Els bons resultats que s’obtenen, fa que cada any IBADA aposti per la realització dels tallers de musicoteràpia.

La concessió de la subvenció va aparèixer publicada al BOPB del Dimarts, 20 de Juny del 2017, donant a conèixer l’import atorgat, 1.251,82€.

El projecte es portarà a terme a finals de 2017, gràcies a l’ajut de la Diputació i l’import aportat per IBADA.

Divendres, 12 de maig de 2017

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

9.080,40€

IBADA va presentar sol·licituds en la modalitat “Línia B” de subvencions per a la contractació. Aquestes subvencions afavoreixen la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures

de foment del treball autònom i de l’economia social i cooperativa.

El contracte relacionat amb la subvenció és de 12 mesos de durada, entre el 2016 i 2017, i amb un 100% de la jornada laboral.

 

Dimarts, 4 d'octubre de 2016

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

11.350,50€

IBADA va presentar sol·licituds en la modalitat “Línia B” de subvencions per a la contractació. Aquestes subvencions afavoreixen la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil.

 

Amb data del 10 de juny, 25 de Juliol i 4 d’Octubre,  es notifica a IBADA la concessió a les sol·licituds presentades amb un import total de 11.350,50€, per realitzar contractes de treball de 6 mesos de durada, amb el 50 i el 100% de  jornades laborals.

 

Dimecres, 31 d'agost de 2016

FUNDACIÓ ROVIRALTA

1.600€

IBADA ha demanat en els darrers anys a la Fundació Roviralta, suports tècnics per la promoció de la gent gran Activa.

Aquest any, amb l’ajuda de la fundació s’han comprat aparells ( pedals i aparells per exercitar els braços ), que s’han ubicat als exteriors dels dos centres de IBADA, per poder fer activitat física a l’aire lliure.

Dimarts, 14 de juny de 2016

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1.023,82€

En la convocatòria del 2016 de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania i d’Educació de la Diputació de Barcelona, IBADA va presentar el projecte “ La rítmica aplicada al món de les demències”. És el segon cop que es demana, l’any anterior també va ser concedida per un import similar i després dels bons resultats obtinguts es va decidir presentar el projecte de nou. Volem continuar oferint a través de la música, recursos per millorar la salut mental i física.

L’aprovació de la subvenció va ser amb data 14 de juny del 2016, atorgant un import de 1.023,82€ que juntament amb l’import que aporta IBADA farà que el projecte es faci realitat a partir del Setembre.

Dimarts, 14 de juny de 2016

SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

4.200€

IBADA va presentar sol·licitud amb data 02/02/2016 per l’atorgament d’ajuts econòmics per al suport a la creació d’ocupació, mitjançant la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, projecte Rubik.

 

Amb data del 14 de juny del 2016,  es notifica a IBADA que es concedeix un ajut de 4.200€ per una contractació de jornada complerta de 6 mesos.

Dimecres, 25 de maig de 2016

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”

12.900€

La Fundació Bancària "La Caixa" va notificar que el projecte presentat a la convocatòria Promoció de l’Autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència 2016, en el marc del Programa d’ajuts a projectes d’Iniciatives Socials havia estat seleccionat per rebre una aportació econòmica de 12.900€.

El projecte presentat s’anomena EL CLUB, es tracta de crear un espai a la planta baixa de la residència per tal de promoure el model d’Atenció Centrada en la Persona, modificant els equipaments per tal de fomentar l’autonomia de les persones que hi viuen, així com facilitar les relacions, la convivència i el desenvolupament d’activitats en entorns quotidians.

Dijous, 19 de maig de 2016

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

600€

Com cada any IBADA, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció pel concurs de pintura ràpida que enguany es celebrarà el 10 de Setembre de 2016.

L’import concedit cobrirà el Segon premi del concurs.

Dijous, 27 d'agost de 2015

FUNDACIÓ ROVIRALTA

3000€

L'any 2014 la Fundació Roviralta va atorgar una subvenció per poder aconseguir un suport tècnic de rehabilitació per la sala de fisioterapia de Navarcles. 
Vist l'èxit i els resultats obtinguts, IBADA va sol·licitar l'ajut per poder adquirir un altre aparell per el centre de Castellgalí.
En aquesta ocasió l'aportació ha estat de 3.000€. Abans de finalitzar l'any es comptarà amb la nova adquisició a Castellgalí.

Divendres, 31 de juliol de 2015

MINISTERIO: PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

120.000€

El dia 24 de Març de 2015, va sortir la resolució de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convocaven subvencions destinades a la realització de programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

IBADA es va presentar amb un projecte per continuant adequant l’equipament de descans dels centres. L'import concedit va ser de 120.000€.
Aquest diners es destinaran a finalitzar el canvi de l'equipament de descans de Navarcles i Castellgalí. S'adquiriran llits de les mateixes característiques que els adquirits en la subvenció del 2015.

Dimarts, 5 de maig de 2015

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

600€

Com cada any IBADA, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció per el concurs de pintura ràpida que enguany es celebrarà el 13 de Setembre de 2015.
L’import concedit cobrirà el Segon premi del concurs.

Dimecres, 15 d'abril de 2015

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1001,79€

En la convocatòria del 2015 de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, IBADA va presentar el projecte “ La rítmica aplicada al món de les demències”.

El projecte pretén oferir recursos als usuaris, als seus familiars i als professionals del centre per afavorir la comunicació, la rehabilitació i en definitiva el manteniment i la millora de la salut mental i física dels usuaris que pateixen un deteriorament cognitiu.

Amb data 15 d’Abril, IBADA rep l’aprovació de l’atorgament d’una subvenció de 1.001,79€. Amb aquest import més l’aportació d’IBADA, es realitzarà el projecte els divendres a la tarda, de l’últim trimestre de l’any.

Dimarts, 11 de novembre de 2014

MINISTERIO: PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

120.000€


El dia 14 d'Abril de 2014, va sortir la resolució de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convocaven subvencions destinades a la realització de programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
IBADA es va presentar amb un projecte per adequar el centre a les necessitats del dia a dia dels nostres residents. L'import concedit va ser de 120.000€.
Aquest diners han estat destinats a:
1. Canviar part de l'equipament de descans de Navarcles i Castellgalí. S'han adquirit uns llits especials amb carro elevador, que seran de gran ajuda per el programa que segueix el centre d'eliminació de subjeccions.
2. Substitució de l'ascensor més antic de la residència. 
3. Restaurar a fons la façana de la residència, canviant les últimes finestres de fusta per alumini, arreglant i pintant tot l'exterior i col·locant el nou logo de la institució.

Dimecres, 30 de juliol de 2014

FUNDACIÓ ROVIRALTA

4000€

Gràcies a la Fundació Roviralta ha estat possible l'adquisició d'un suport tècnic de rehabilitació per la sala de fisioteràpia

Dilluns, 7 d'abril de 2014

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

600€

Anualment IBADA realitza un concurs de pintura ràpida.
Aquesta subvenció atorgada per l'Ajuntament de Navarcles cobreix l'aportació del Segon premi.